KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

4. maija svētki Kandavas Mākslas un mūzikas skolā08.05.2019

4.maijs – Latvijas otrā dzimšanas diena. Šķiet, ar katru gadu vairāk apzināmies un novērtējam šīs dienas nozīmību un sākam vairāk izjust to kā svētku dienu. Dienu, kas svinama kopā ar visiem, kas piederīgi Latvijai.

Latviešiem ir skaista tradīcija – sanākt kopā godos un dziedāt. 3.maijā, par godu Latvijas Brīvības svētkiem, kopīgā koncertā vienojās Kandavas Mākslas un mūzikas skolas saime. Zālē no izstāžu stendiem uz pasākuma dalībniekiem noraudzījās skolas audzēkņu zīmētie vecāku un citu ģimenes locekļu portreti.  Veltot Latvijai sirsnīgas instrumentālās melodijas un izstādi, gaiši un emocionāli tika nosvinēti svētki.

Koncerta noslēgumā, atkārtoti izskanot R.Paula “Cielaviņai” akordeonistu orķestra izpildījumā, visi tika aicināti pie balti klāta galda, kur ikviens varēja baudīt  latviešiem raksturīgo cienastu – rupjmaizi ar  medu. Valdīja svētku sajūta, ko izbaudīja ikviens, kas bija atnācis uz šo pasākumu.

Paldies skolas absolventiem- Elzai Lepsei, Lilitai Dronkai, Betijai Čākurei, Keitai Elizabetei Dobkevičai un Kārlim Kristapam Šteinbergam par pievienošanos akordeonistu orķestrim, lai skanīgi izskanētu Latvijas Brīvības svētki Kandavas Mākslas un mūzikas skolā!

Tā mēs atzīmējām Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu, izjūtot lepnumu par savu valsti, skolu un ģimeni. Sapratām, ka šai tradīcijai jākļūst par mūsējo katru gadu!

Direktore Maruta Balode