KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

“4Xmāksla” projekta aktivitātes Kandavā16.08.2019

No 12.-15.augustam Kandavas Mākslas un mūzikas skolā norisinājās projekta “4Xmāksla” 7.aktivitāte  Amatu dienas Kandavā.

Tas ir piecu partnerību – Saldus Rajona Attīstības biedrības, partnerības – Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerības, Partnerības laukiem un jūrai un Kandavas partnerības( Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.3. “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ) starpteritoriālais sadarbības projekts  “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla).

Projekta “4xmāksla” mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību.

Amatu dienās Kandavā piedalījās Saldus, Engures, Ludzas, Lubānas un Kandavas Mākslas skolu audzēkņi un pedagogi. Dalībnieki aktīvi darbojās piecās radošajās darbnīcās: Baltā keramika (vadītāja Inga Brīniņa), Melnā keramika (vadītāja Linda Romanovska), Koka rotaļlietas (vadītājs Andis Jakobsons), Porcelāna apgleznošana (vadītāja Iveta Šmēla) un Latvju raksti jostās un prievītēs (vadītāja Ilze Baumane).

Kandavu pārstāvēja jaunie talanti Sāra Granta, Elizabete Tīzenkopfa, Kate Babre un Everita Uzuliņa.

Par projekta līdzekļiem iegādātais formatzāģis (2668 euro) nodrošināja iespēju izgatavot koka rotaļlietas projekta laikā, kā arī būs ļoti noderīgs kokapstrādes nodarbībās jaunajiem māksliniekiem turpmākajā mācību darbā un radošajos projektos.

Amatu dienās Kandavā bērni ieguva jaunas prasmes, iespaidus un jaunus draugus, bet pedagogiem tā bija vērtīga pieredzes apmaiņa. Izgatavotie skaistie darbiņi vēl satiksies projekta noslēguma izstādē.

Projekta “4Xmāksla” ietvaros tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies līdz 2021.gada februārim.

Gaidām jaunas radošas tikšanās projektā “4Xmāksla”!

Paldies Kandavas partnerībai, Intai Haferbergai un Inesei Kurzemniecei par iespēju iesaistīties šajā projektā.

KMMS direktore Maruta Balode