KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Kandavas Mākslas un mūzikas skolā turpinās audzēkņu uzņemšana22.08.2019