KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadiena

16.11.2022

15.11.2022. pēcpusdienā Kandavas Mākslas un mūzikas skolā tika svinēta Latvijas Valsts proklamēšanas 104. gadadiena.

Svinības iesākās ar pulcēšanos skolas pagalmā. Pasākumu atklāja skolas direktore Maruta Balode ar uzrunu un aicinājumu visiem kopīgi vienoties Latvijas valsts himnas dziedāšanā. Tad katrs klātesošais aizdedzināja svecīti un visi kopā izveidoja gaismas dāvanu Latvijai dzimšanas dienā.

Svinības turpinājās skolas zālē kopīgi dziedot latviešu tautasdziesmas, minot mīklas un pildot dažādus uzdevumus par Latviju, Kandavu un Kandavas Mākslas un mūzikas skolu. Lielu skolēnu atsaucību ieguva iespēja piedalīties komandu spēlē “Es mīlu tevi, Latvija!” Šoreiz komandu kapteiņi bija Annija Adiene un Kate Ābele. Meitenēm bija uzdevums izveidot jauktas komandas – gan no mūzikas nodaļas, gan no mākslas nodaļas audzēkņiem. Komandām bija vairāki uzdevumi – atbildes pa pāriem, klusie telefoni, vārda salikšana no dažāda izmēra klucīšiem, mēmais šovs un dzimšanas dienas spēle ar uguņošanu beigās. Uzdevumi rosināja ne tikai apkopot savas zināšanas, bet arī dāvāja lielu prieka devu un smieklus klātesošajiem.

Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti arī viktorīnas “Uzmini nu!” katras dienas uzvarētāji – Mārcis Upenieks, Evelīna Dzelzkalēja, Gustavs Priednieks, Adelīna Līna Makovska un Zita Raivita Kulmane, un tika izlozēts viens galvenais uzvarētājs – Adelīna Līna Makovska.

Gan komandu dalībnieki, gan viktorīnas uzvarētāji tika pie saldajām dāvaniņām, par kurām sirsnīgs paldies mūsu direktorei. Paldies arī visiem pedagogiem, bez kuru aktīvas līdzdalības pasākums nebūtu iedomājams. Lai visiem gaiši un patriotisku emociju piepildīti svētki!