KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Mācību gada noslēgums13.05.2020

Mācību gada noslēgums Kandavas Mākslas un mūzikas skolā

2020.gada 7.maijā LR Ministru kabinets lēma, ka ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 9.jūnijam. Līdz ar to stundas līdz mācību gada beigām noritēs attālināti. Noteikto ierobežojumu dēļ liecības šajā mācību gadā neizsniegsim, iepazīties ar saviem semestra un gada vērtējumiem varēs E-klasē.