KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Muzikāls pavasara sveiciens no Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem

06.05.2021