KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Papildināta informācija par attālināto mācīšanos28.04.2020

Attālinātās mācības Kandavas Mākslas un mūzikas skolā/papildināts 27.04.2020.

 

Sākot ar 23.martu līdz valsts izsludinātajām ārkārtas situācijas beigām mācības Kandavas Mākslas un mūzikas skolā tiek nodrošinātas attālināti.

Visi uzdevumi audzēkņiem tiek ievietoti e-klasē.

Katrs pedagogs izvēlas  saziņas un darba veidu ar audzēkņiem. Tiek izmantotas platformas WhatsApp, Zoom un citi komunikācijas rīki.

Audzēkņi veic uzdotos uzdevumus un noliktajos laikos iesniedz paveiktos darbus pedagogiem.

 

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU NORISE

Saistībā ar to, ka ārkārtas situācija valstī ir pagarināta līdz 12.maijam, pārbaudījumi Kandavas Mākslas un mūzikas skolā notiks attālināti, izņemot absolventus, kuriem ir divi varianti mācību  gada noslēgumam:

VARIANTS A (ja ārkārtas situācija tiek atkārtoti pagarināta) Pārbaudījumus vērtē komisija attālināti.

VARIANTS B (ja pēc 12.maija ir iespēja apmeklēt skolu klātienē, ievērojot visus drošības un individuālās aizsardzības pasākumus saiatībā ar COVID-19)

 

PĀRBAUDĪJUMI TIEM, KAS TIEK PĀRCELTI NĀKOŠAJĀ KLASĒ

 • Katrā mācību priekšmetā, beidzot mācību gadu, jābūt pārbaudījumam (skate, kontrolstunda, ieskaite, pārcelšanas eksāmens specialitātē);
 • Pārbaudījuma veidu, kā arī norises laiku nosaka pedagogs, vienojoties ar audzēkni;
 • Pārbaudījumu vērtē priekšmeta pedagogs;
 • Pārbaudījumi notiek līdz 27.maijam. 
 • Zaļā prakse mākslas nodaļas audzēkņiem notiks no 1.-5.06.2020. attālināti (2 uzdevumi brīvā dabā, ko uzdos pedagogs).
 • Gala atzīmi visos mācību priekšmetos izliek, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu.

PĀRBAUDĪJUMI ABSOLVENTAM (A variants)

Mūzikas nodaļā:

 • Pārbaudījumus vērtē komisija attālināti;
 • Instrumenta spēle (specialitāte, vispārējās klavieres) – programmas izpildījums video formātā tiek iesūtīts pedagogam;
 • Solfedžo – biļete tiek iesūtīta e-klasē;
 • Mūzikas literatūra- pēc pedagoga ieskata.

Mākslas nodaļā:

 • Mākslas valodas pamatos testu e-klasē izsūta 19.05. pl.16.00, un pl.17.00 saņem izpildītu darbu.
 • Nobeiguma darba vērtējumā izliek aizstāvēšanas atzīmi, saskaņā ar 15.01.2020.protokolu.

PĀRBAUDĪJUMI ABSOLVENTAM (B variants)

Mūzikas nodaļā:

 1. Pārbaudījumi notiek klātienē (no 25.maija līdz 12.jūnijam) un tos vērtē komisija.

Mākslas nodaļā:

 • Pēc 12.05. audzēkņi turpina nobeiguma darbu klātienē/skolā, vajadzības gadījumā nomainot darba izpildes nosacījumus. Nobeiguma darbu aizstāvēšana notiek klātienē līdz 12.06.2020., ņemot vērā piesardzības pasākumus. Par konkrētu laiku informācija sekos.

 

LIECĪBAS

 • Liecības tiks izsūtītas elektroniski;
 • Izdrukātās liecības varēs saņemt klātienē, pēc ārkārtas situācijas beigām;
 • Apliecības par skolas beigšanu varēs saņemt klātienē, pēc ārkārtas situācijas beigām.

 

KONTAKTTĀLRUŅI SAZIŅAI:

Audzēkņu attālinātā apmācība – informācija pie priekšmeta pedagoga;

Mācību process – informācija pie direktora vietnieces mācību darbā:  e-klases pastā vai kandavasmms@inbox.lv (ar norādi mācību daļai);

Skolas vadības jautājumi – direktorei M.Balodei  29488030