KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Papildus uzņemšana Kandavas Mākslas un mūzikas skolā05.10.2020