KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Turpinās audzēkņu uzņemšana KMMS programmā Vizuāli plastiskā māksla12.08.2020