KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Gleznošana

20201104_160901.jpg1.- 7. klase

Gleznošana – tēlotājas mākslas veids, kas ar krāsām, līnijām, gaismēnām uz plaknes – audekla, koka, kartona rada mākslas tēlus.

Gleznošana ir nebeidzams, nezūdošs radīt prieks. Process, kura laikā laiks izzūd, bet citkārt netveramas sajūtas, domas, emocijas parādās fiksētas uz audekla.

Gleznošanas nodarbībās audzēkņi

Apgūst gleznošanas tehnikas, paņēmienus un  izteiksmes līdzekļus.

Iepazīst krāsu kā noskaņas, emociju, fantāziju un tematisku kompozīciju attēlošanas veidu.

Iegūst zināšanas par krāsu mācības pamatiem.

Mācās izprast dažādu gleznošanas stilu pielietošanas iespējas.