KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Kandavas Mākslas un mūzikas skolas mākslas nodaļas absolventu izstāde03.06.2019