KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

2019.gads veiksmīgi sācies Kandavas Mākslas un mūzikas skolas “pūtējiem” 22.01.2019

21.janvārī Ventspils Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Pūšamo instrumentu spēles audzēkņu Valsts konkursa II kārta, kurā piedalījās  82 “pūtēji” no 12 Ziemeļkurzemes reģiona  mūzikas skolām.

Kandavas Mākslas un mūzikas skolu pārstāvēja  četri audzēkņi. Ar labu sniegumu piedalījās saksofonistes - Feita Marta Peremeža un Aleksa Katrīna Dobkeviča. I grupā flautas spēlē godpilno 3. vietu ieguva Estere Marcinkēviča.

II grupā startēja trompetists  Kārlis Vilkaušs, iegūstot 2. vietu, kas ļauj viņam piedalīties Valsts konkursa pēdējā - III kārtā Rīgā un pārstāvēt Kandavas Mākslas un mūzikas skolu valsts mērogā.

Priecājamies, ka ieguldītais darbs labi novērtēts!

Paldies trompetes spēles skolotājam Gintam Birkenšteinam, flautas spēles skolotājai Inesei Balodei, saksofona spēles skolotājai Līvai Birkenšteinai un koncertmeistarēm – Daigai Zariņai un Evitai Ernštreitei.