KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) projekts 21.06.201726.06.2017

Kandavas Mākslas un mūzikas skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu konkursā „ Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Iesniegtais projekts Mūzikas instrumenta iegāde AKORDEONA KLASEI” tika atbalstīts un saņēma finansējuma apstiprinājumu 1600,00 EUR apmērā.

  Projekta mērķis- uzlabot Kandavas Mākslas un mūzikas skolas materiāli tehnisko bāzi ( 80 basu akordeoni skolā ir 30-40 gadus veci).

Iegādātais akordeons „ Weltmeister Achat” (80 basu, melnā krāsā  34/80/II/5/3) pilnvērtīgāk nodrošinās mācību programmu: Akordeona spēle un Kolektīvā muzicēšana  īstenošanu. Skola ir ieguvusi instrumentu, kas nodrošinās iespēju kvalitatīvi  apgūt akordeona spēli jaunākajās klasēs. Izvēlētais modelis piemērots maza auguma bērniem, jo jāņem vērā audzēkņa fiziskie dotumi (auguma, stājas , roku īpatnības). 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

2016./2017.mācību gada IZLAIDUMS20.05.2017

  • Kandavas MMS MŪZIKAS nodaļas  2016./17.m.g. 13 absolventi

Elizabete Betija Baltgalve  (IP FLAUTAS spēle; ped.I.Balode)

Monta Bērziņa  (IP FLAUTAS spēle; ped.I.Balode)

Liene Java   (IP FLAUTAS spēle; ped.I.Balode)

Ričards Kalniņš  (IP Klavierspēle; ped.G.Roze)

Katrīna Marta Krūmiņa  (IP FLAUTAS spēle; ped.I.Balode)

Agija Kupše  (IPSaksofona spēle; ped.G.Birkenšteins)

Elīna Ķēniņa (IP FLAUTAS spēle; ped.I.Balode)                         

Elīza Lapiņa  (IP Klavierspēle; ped.G.Roze)

Sabīne Pepere  (IP Trompetes!!sp; ped.G.Birkenšteins)

Signe Petrova ( IPSaksofonasp; ped.G.Birkenšteins)

Roberts Šteinbergs  (IP Vijoļspēle; ped.Inga Rubene)

Loreta Štoferte  (IP Klavierspēle; ped.G.Roze)

Amanda Rudzīte  (IP Klavierspēle; ped.G.Roze)    

printēt Lasīt visu ziņu galerija (17)