KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

2016./2017.mācību gada IZLAIDUMS20.05.2017

  • Kandavas MMS MŪZIKAS nodaļas  2016./17.m.g. 13 absolventi

Elizabete Betija Baltgalve  (IP FLAUTAS spēle; ped.I.Balode)

Monta Bērziņa  (IP FLAUTAS spēle; ped.I.Balode)

Liene Java   (IP FLAUTAS spēle; ped.I.Balode)

Ričards Kalniņš  (IP Klavierspēle; ped.G.Roze)

Katrīna Marta Krūmiņa  (IP FLAUTAS spēle; ped.I.Balode)

Agija Kupše  (IPSaksofona spēle; ped.G.Birkenšteins)

Elīna Ķēniņa (IP FLAUTAS spēle; ped.I.Balode)                         

Elīza Lapiņa  (IP Klavierspēle; ped.G.Roze)

Sabīne Pepere  (IP Trompetes!!sp; ped.G.Birkenšteins)

Signe Petrova ( IPSaksofonasp; ped.G.Birkenšteins)

Roberts Šteinbergs  (IP Vijoļspēle; ped.Inga Rubene)

Loreta Štoferte  (IP Klavierspēle; ped.G.Roze)

Amanda Rudzīte  (IP Klavierspēle; ped.G.Roze)