KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Ziemeļkurzemes reģiona Mūzikas skolu akordeona klašu audzēkņu festivāls ’’Lai skan akordeons’’

22.03.2019

lai_skan_akordeons_380x252_2.jpg

Ziemeļkurzemes reģiona Mūzikas skolu akordeona klašu audzēkņu festivāls ’’Lai skan akordeons’’ notiek katru gadu.

Šogad 22.martā tikāmies TALSOS - Tautas nama Radošajā sētā.

      Šajā saulainajā dienā mūsu pasākums vienlaicīgi sakrita ar nozīmīgu Valsts prezidenta R.Vējoņa darba vizīti Talsu novadā. Skaistajā stikla zālē, kur muzicējām mēs, pretējās puses zālē prezidents tikās ar Talsu domes un uzņēmēju pārstāvjiem.

     Festivālā piedalījās akordeonisti no Kuldīgas, Rojas, Valdemārpils, Ventspils, Talsiem, Kandavas un uzaicinātie viesi no  Tukuma un Rīgas.Katra skola sniedza savu koncertprogrammu. No mūsu KMMS festivālā piedalījās visi 2.-7.akordeona klases  audzēkņi,kuri kopā ar absolventiem un pedagogiem muzicēja  apvienotajā akordeonu orķestrī/vad.ped.D.Zariņa/.

Noderīgu meistarklasi sniedza Latvijas akordeona spēles pedagogu metodiskā vadītāja Līga Catlaka (Rīga). No mūsu skolas meistarklasē piedalījās 6.kl.audz.Renārs Gabriels Kalniņš (ped.D.Zariņa)

  Zinot, cik maz audzēkņu apgūst akordeona spēli mūzikas skolās, visi esam gandarīti par tikšanos un padarīto!        AKORDEONS KURZEMĒ VĒL SKAN!


 

printēt
MARTA BOŽE /2.kl.,ped.D.Zariņa/ ELĪNA KAROLE /3.kl.,ped.D.Zariņa/ MARIA MĀRĪTE HESA /4.kl.,ped.Dz.Linde/ RENĀRS GABRIELS KALNIŅŠ /6.kl.,ped.D.Zariņa/ duets: M.M.HESA; V.GARANCIS /ped.Dz.Linde/ Kandavas MMS akordeonu orķestris /ped.D.Zariņa/ KOPORĶESTRIS - kopā ar Tukuma MS un Talsu MS.