KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Kandavas novada sociālais dienests

Jelgavas iela 4a, Kandava, Kandavas novads, Latvija
 • (+317) 63182063
 • socdienests@kandava.lv
 • VadītājsInts LeitartsPirmdienās no 11:00-12:00 un 13:00-17:00
 • Aprūpes mājās nodaļas vadītājsGinta Freimanepirmdienās un ceturdienās no 8:30-12:00 un 13:00-17:00
 • Informācijas un pabalstu nodaļas vadītājaElīna Dumpepirmdien no 9.00-17.00; trešdien- izbraukumi pa novadu;
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece KandavāZina DeičaZina Deiča- Pirmdienās un otrdienās no 8:30-12:00 un 13:00-17:00; Mudīte Ozola ceturdienās no 8:30-12:00 un 13:00-17:00; Ligita Feldmane piekdienās no 8:30-12:00 un 13:00-17:00.
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece ZemītēRota EižvertiņaPirmdienās no 9:00-12:00 un 13:00-16:00; piektdienās no 8:30-11:30.
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece VānēMudīte OzolaPirmdienās 8:00-11:00, otrdienās 13:00-15:00 un piektdienās 13:00-15:00
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece ZantēLigita FeldmanePirmdienās 8:00-11:00, otrdienās 13:00-15:00 un cetrutdienās 13:00-15:00
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece MatkulēRota EižvertiņaOtrdienās 8:00-12:00, ceturtdienās 8:00-12:00 un piektdienās 13:00-15:00
 • Rehabilitācijas nodaļas vadītājaGunta Krecerepirmdien, otrdien 13.00-17.00; trešdien-izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien- 8.30-12.00
 • Rehabilitācijas nodaļas sociālā darbinieceVija Kronbergapirmdien, otrdien 8.30-12.00; trešdien- izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien- 13.00-17.00
 • Rehabilitācijas nodaļas ergoterapeitsS. Kancānepēc pieraksta otrdien no 9.00-15.00
  • (+371) 63180987
 • Rehabilitācijas nodaļas fizioterapeitsZane Pušilovapēc pieraksta pirmdien, otrdien no 8.30-15.00; ceturtdien no 8.30-15.00
  • (+371) 63180987
 • Rehabilitācijas nodaļas diabēta aprūpes kabineta vadītājaR. Līdakapēc pieraksta
  • (+371) 22016950
 • Rehabilitācijas nodaļas logopēdsA. Šteinbergapēc pieraksta
  • (+371) 63180987
 • Rehabilitācijas nodaļas montesori pedagogsS. Šenbergapēc pieraksta pirmdien no 13.00-19.00; otrdien no 15.00-19.00; trešdien no 8.00-19.00; ceturtdien, piektdien no 15.00-19.00, sestdien no 8.00-19.00
  • (+371) 29422623
 • Medicīnas aprūpe mājās nodaļas vadītājaInita Pumpurepirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 9.00-16.00
  • (+371) 26121655
 • Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieksIlze Karoleno 9.00-16.00 darba dienās
  • (+371) 26121655
 • Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieksE. MillereNo 9.00-16.00 darba dienās
  • (+371) 26121655
 • Zantes feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgsD. EversoneNo 10:00 - 12:00 darba dienās
  • (+371) 20221960
 • Cēres feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgsA. LazdānePirmdien no 8.00-10.00; trešdien no 14.00-17.00; ceturtdien no 8.00-10.00; piektdien no 13.00-16.00
  • (+371) 25630860
 • Ģimenes atbalsta nodaļa
  • Ģimenes atbalsta nodaļas vadītājaIlze Sļivčukapirmdien no 13.00-16.00; trešdien- izbraukumi par novadu; piektdien no 8.30-12.00
  • Ģimenes atbalsta nodaļas sociālais darbinieksElīna Ulmane-DankerePirmdienās, ceturdienās no 8:30-12:00, otrdienās, piektdienās 13:00-17:00.
 • Rehabilitācijas nodaļas klīniskais psihologs
  • Klīniskais psihologsIlona Ausēja-RudzātePirmdienās un ceturdienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00; otrdienās un trešdienās pēc pieraksta.
   • (+371) 29475892
   • (+371) 63180986
 • Ģimenes atbalsta nodaļas sociālais darbinieksInita KleinbergaPirmdienās, ceturtdienās 8:30-12:00 un otrdienās, piektdienās 13:00-17:00
 • Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece CērēZina DeičaPēc pieraksta
  57.032887 22.790359

  Kandavas novada sociālā dienesta sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis (spēkā ar 02.12.2019.) ŠEIT

  Kandavas novada sociālā dienesta iesniegumu veidlapas:
           med. ped. komisijas iesniegums
            vispārējais iesniegums 
            rehabilitācijas iesniegums 
           iesniegums psihologam 

  Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2020.gadam; skatīt šeit

  Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2018. gadam; skatīt šeit

  Sociālā dienesta darbinieku PIEŅEMŠANAS LAIKI un KONTAKTINFORMĀCIJA uz 17.02.2020. šeit

  Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) šeit

  Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kandavas novada Sociālais dienests” (turpmāk Aģentūra) organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Kandavas novada iedzīvotājiem. Aģentūra ir Kandavas novada domes izveidota pārraudzībā esoša patstāvīga pašvaldības iestāde. Aģentūra tiek finansēta no Kandavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

  Aģentūras mērķis ir veikt pašvaldības kompetencē esošo sociālo darbu, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus, izmaksāt sociālos pabalstus Kandavas novada iedzīvotājiem un apsaimniekot Aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu atbilstoši Aģentūras darbības plānošanas dokumentiem - vidējā termiņa darbības stratēģijai un darba plānam kārtējam gadam.

  Aģentūras uzdevumi:
  -veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
  -sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
  -novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
  -noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
  -sniegt sociālo palīdzību;
  -veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
  -informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
  -sniegt ambulatoro un medicīnisko aprūpi.  Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kandavas novada sociālais dienests