KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Kandavas Mākslas un mūzikas skolā īstenoti divi Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīti projekti

12.05.2020
vkkf.jpg

2020.gada pavasarī Kandavas Mākslas un mūzikas skola īstenojusi divus projektus, kuru rezultātā ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu ievērojami papildinājusi gan mūzikas, gan mākslas nodaļu materiāli tehnisko bāzi.

Projekta  “Šujmašīnas Kandavas Mākslas un mūzikas skolai” īstenošanai VKKF piešķīra 525 EUR. Iegādātas trīs šujmašīnas BROTHER RH137, kas nodrošinās pilnvērtīgāku mācību procesu tekstila nodarbībās. Audzēkņi apgūs jaunas  prasmes un iemaņas ar rokdarbu tehniku piedāvātajām iespējām, veidos jaunus konkurētspējīgus tekstila darbus starptautiskiem konkursiem un izstādēm.

Pateicoties VKKF piešķirtajiem 2100 EUR projektam “Baritona saksofona iegāde Kandavas Mākslas un mūzikas skolā” , ir iegādāts baritona saksofons MTP B220. Projekta kopējās izmaksas ir 2189 EUR, starpību līdzfinansēja Kandavas novada dome.  Skolā kolektīvās muzicēšanas mācību priekšmetos būs iespēja komplektēt dažādus instrumentu sastāvus un baritona saksofons sniegs iespēju muzicēt saksofonistu kvartetam, kā arī variēt citu instrumentu kameransambļu sastāvus, radot jaunas iespējas kolektīvajā muzicēšanā, nodrošinot kvalitatīvāku mācību procesu skolā un iegūstot audzēkņiem pieredzi, piedaloties koncertos, konkursos un festivālos. Baritona saksofons būs būtisks papildinājums ansambļiem un  ilgtermiņa ieguldījums pūšaminstrumentu klases attīstībā.

           Priecājamies, ka VKKF piedāvā mērķprogrammu projektu konkursus tieši skolām, jo tā ir lieliska iespēja piesaistīt līdzekļus materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai. Par skolas ieguvumu kopā ar mums priecājās arī 2016.gada mūzikas un  mākslas programmas absolvente Loreta Lote Makovska, kura reiz savu nobeiguma darbu izstrādāja tekstilā un tagad mācās Ventspils mūzikas vidusskolā džeza saksofona spēli.