KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Kandavas Mākslas un mūzikas skolā jauna programma- Sitaminstrumentu spēle12.08.2020

Ar jauno mācību gadu Kandavas Mākslas un mūzikas skolā būs jauna profesionālās ievirzes izglītības programma Sitaminstrumentu spēle, kurā iekļauta  ksilofona, marimbas, bungu un citu perkusiju spēle.

Programmas ietvaros audzēkņiem būs jāapgūst arī mūzikas mācība un, sākot ar otro mācību gadu, arī klavierspēle, mūzikas literatūra un ansambļa spēle.

Mācības var uzsākt 8- 11 gadu vecumā. Mācību ilgums – 6 gadi.

Maksa – 15 euro mēnesī.

Pieteikumu pieņemšana un iestājpārbaude no 17.augusta katru darba dienu no plkst. 13.00 – 17.00

Bungu spēli interesenti varēs apgūt  interešu izglītības programmā, bez vecuma ierobežojuma. Individuāla nodarbība 1 stunda nedēļā. Nodarbību sākums ar 1.oktobri. Maksa – 39 euro mēnesī.

Pieteikumu pieņemšana no 17.augusta, katru darba dienu no plkst. 9.00-17.00

 Tālrunis uzziņām – 63182045 (lietvedība), 29488030 (direktore)