KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Zinību diena

01.09.2021

img_1140.jpgPirmklasnieku svētki Kandavas mākslas un mūzikas skolā.
Ar lielu nepacietību un prieka pilnām sirdīm Kandavas mākslas un mūzikas skolas pedagogu un skolēnu saime gaidīja mācību gada sākumu. Šogad Zinību dienas pasākumu aizstāja pirmklasnieku svētki, jo lielam audzēkņu skaitam pulcēšanās skolas pagalmā nebija iespējama epidemioloģisko noteikumu dēļ. Visus klātesošos sirsnīgi sveica Kandavas Mākslas un mūzikas skolas direktore Maruta Balode. Šogad pedagogu kolektīvam pievienojās saksofona spēles skolotāja Daiga Solovjova no Ventspils, kā arī ādas apstrādes skolotāja Inita Eglīte. Ar muzikālu sveicienu iepriecināja 2.akordeona klases audzēkne Tīna Brīvniece, un ar skanīgu dziesmu visus samīļoja 1.vijoles klases audzēkne Ieva Kesenfelde. Lai visiem radošs, prieka pilns un veselīgs jaunais mācību gads!