KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Mācību gada noslēgums13.05.2020

Mācību gada noslēgums Kandavas Mākslas un mūzikas skolā

2020.gada 7.maijā LR Ministru kabinets lēma, ka ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 9.jūnijam. Līdz ar to stundas līdz mācību gada beigām noritēs attālināti. Noteikto ierobežojumu dēļ liecības šajā mācību gadā neizsniegsim, iepazīties ar saviem semestra un gada vērtējumiem varēs E-klasē.

printēt

Kandavas Mākslas un mūzikas skolā īstenoti divi Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīti projekti12.05.2020

2020.gada pavasarī Kandavas Mākslas un mūzikas skola īstenojusi divus projektus, kuru rezultātā ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu ievērojami papildinājusi gan mūzikas, gan mākslas nodaļu materiāli tehnisko bāzi.

Projekta  “Šujmašīnas Kandavas Mākslas un mūzikas skolai” īstenošanai VKKF piešķīra 525 EUR. Iegādātas trīs šujmašīnas BROTHER RH137, kas nodrošinās pilnvērtīgāku mācību procesu tekstila nodarbībās. Audzēkņi apgūs jaunas  prasmes un iemaņas ar rokdarbu tehniku piedāvātajām iespējām, veidos jaunus konkurētspējīgus tekstila darbus starptautiskiem konkursiem un izstādēm.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Papildināta informācija par attālināto mācīšanos28.04.2020

Attālinātās mācības Kandavas Mākslas un mūzikas skolā/papildināts 27.04.2020.

 

Sākot ar 23.martu līdz valsts izsludinātajām ārkārtas situācijas beigām mācības Kandavas Mākslas un mūzikas skolā tiek nodrošinātas attālināti.

Visi uzdevumi audzēkņiem tiek ievietoti e-klasē.

Katrs pedagogs izvēlas  saziņas un darba veidu ar audzēkņiem. Tiek izmantotas platformas WhatsApp, Zoom un citi komunikācijas rīki.

Audzēkņi veic uzdotos uzdevumus un noliktajos laikos iesniedz paveiktos darbus pedagogiem.

 

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU NORISE

Saistībā ar to, ka ārkārtas situācija valstī ir pagarināta līdz 12.maijam, pārbaudījumi Kandavas Mākslas un mūzikas skolā notiks attālināti, izņemot absolventus, kuriem ir divi varianti mācību  gada noslēgumam:

VARIANTS A (ja ārkārtas situācija tiek atkārtoti pagarināta) Pārbaudījumus vērtē komisija attālināti.

VARIANTS B (ja pēc 12.maija ir iespēja apmeklēt skolu klātienē, ievērojot visus drošības un individuālās aizsardzības pasākumus saiatībā ar COVID-19)

 

PĀRBAUDĪJUMI TIEM, KAS TIEK PĀRCELTI NĀKOŠAJĀ KLASĒ

 • Katrā mācību priekšmetā, beidzot mācību gadu, jābūt pārbaudījumam (skate, kontrolstunda, ieskaite, pārcelšanas eksāmens specialitātē);
 • Pārbaudījuma veidu, kā arī norises laiku nosaka pedagogs, vienojoties ar audzēkni;
 • Pārbaudījumu vērtē priekšmeta pedagogs;
 • Pārbaudījumi notiek līdz 27.maijam. 
 • Zaļā prakse mākslas nodaļas audzēkņiem notiks no 1.-5.06.2020. attālināti (2 uzdevumi brīvā dabā, ko uzdos pedagogs).
 • Gala atzīmi visos mācību priekšmetos izliek, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu.

PĀRBAUDĪJUMI ABSOLVENTAM (A variants)

Mūzikas nodaļā:

 • Pārbaudījumus vērtē komisija attālināti;
 • Instrumenta spēle (specialitāte, vispārējās klavieres) – programmas izpildījums video formātā tiek iesūtīts pedagogam;
 • Solfedžo – biļete tiek iesūtīta e-klasē;
 • Mūzikas literatūra- pēc pedagoga ieskata.

Mākslas nodaļā:

 • Mākslas valodas pamatos testu e-klasē izsūta 19.05. pl.16.00, un pl.17.00 saņem izpildītu darbu.
 • Nobeiguma darba vērtējumā izliek aizstāvēšanas atzīmi, saskaņā ar 15.01.2020.protokolu.

PĀRBAUDĪJUMI ABSOLVENTAM (B variants)

Mūzikas nodaļā:

 1. Pārbaudījumi notiek klātienē (no 25.maija līdz 12.jūnijam) un tos vērtē komisija.

Mākslas nodaļā:

 • Pēc 12.05. audzēkņi turpina nobeiguma darbu klātienē/skolā, vajadzības gadījumā nomainot darba izpildes nosacījumus. Nobeiguma darbu aizstāvēšana notiek klātienē līdz 12.06.2020., ņemot vērā piesardzības pasākumus. Par konkrētu laiku informācija sekos.

 

LIECĪBAS

 • Liecības tiks izsūtītas elektroniski;
 • Izdrukātās liecības varēs saņemt klātienē, pēc ārkārtas situācijas beigām;
 • Apliecības par skolas beigšanu varēs saņemt klātienē, pēc ārkārtas situācijas beigām.

 

KONTAKTTĀLRUŅI SAZIŅAI:

Audzēkņu attālinātā apmācība – informācija pie priekšmeta pedagoga;

Mācību process – informācija pie direktora vietnieces mācību darbā:  e-klases pastā vai kandavasmms@inbox.lv (ar norādi mācību daļai);

Skolas vadības jautājumi – direktorei M.Balodei  29488030

printēt

Attālinātais mācību process10.04.2020

Kandavas Mākslas un mūzikas skolā attālinātais mācību process notiek pilnā sparā. Tas, cik audzēkņu iesūtītie darbiņi ir daudzveidīgi un idejām bagāti vien liecina par to, cik ļoti mūsu audzēkņi ir radoši! Ir pagājušas četras nedēļas, kopš ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī saistībā ar COVID-19. Audzēkņiem un pedagogiem bija pēkšņi jāpielāgojas attālinātajam mācību procesam, taču šobrīd skatoties uz audzēkņu paveikto rodas sajūta, ka šāda veida mācību process nav nekāds šķērslis. Patiesi liels prieks par pedagogu ieguldīto darbu ideju tapšanā, uzdevumu gatavošanā, komunikācijā ar audzēkņiem un protams, tehnoloģiju apguvē. Audzēkņi kārtējo reizi ir pierādījuši, ka viņi jau ir lieli mākslinieki un spēj patstāvīgi realizēt pedagogu uzdotos uzdevumus. Galerijā apskatāmi neizsakāmi radoši, skaisti, fantāzijām bagāti, kā arī profesionāli darbi.

Paldies pedagogiem, audzēkņiem un protams arī vecākiem par ieguldīto darbu un atbalstu audzēkņu attālinātajā mācību procesā. Tā turpinām! Izturam šo ārkārtas situācijas laiku kopā!

printēt Lasīt visu ziņu galerija (149)

Akordeonistu festivāls-koncerts "Svinam kopā!"

11.03.2020 17:00 kur : Kandavas Mākslas un mūzikas skola

Trešdien, 11. martā Kandavas Mākslas un mūzikas skolas lielajā zālē notika kārtējais skolas 60 gadu jubilejai veltītais pasākums, šoreiz - akordeonistu festivāls-koncerts "Svinam kopā!".

“Skanošo ikdienu ir nomainījusi skanīga svētku diena un to mums šodien sarūpējusi akordeonistu draudzīgā saime”, - uzrunājot koncerta dalībniekus, sacīja skolas direktore Maruta Balode. “Šogad atzīmējam Mūzikas skolas 60 gadu jubileju un, lai svētku sajūtu varētu izbaudīt ilgāk, apaļo jubileju svinam visu mācību gadu.

Akordeonisti ir vēstures liecinieki 60 gadu garumā, jo šī mūzikas instrumenta pārstāvji pastāv kopš Mūzikas nodaļas pirmsākumiem. Ja, pirmajā mācību gadā 1959.g. mācības 1. klasē uzsāka divi akordeonisti, tad šogad ir sasniegts rekords-  1.klasē mācības uzsāka pieci akordeonisti”.

Pasākuma vadītāji- KMMS absolvente Elza Lepse un audzēknis Artus Šimkēvičs, klātesošos iepazīstināja ar citiem interesantiem faktiem par skolas akordeonistiem. Kandavas Mūzikas skola dibināta 1959.gadā. No pirmā izlaiduma 1965.gadā līdz 2019.gadam Mūzikas skolas akordeona spēles nodaļu absolvējuši 86 audzēkņi. Diemžēl tādi, kas turpinājuši mūzikas ceļu, ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi- tieši akordeona spēli profesionāli turpinājušas tikai divas absolventes: Liene Dravniece un skolas tagadējā skolotāja Daiga Zariņa (abas skolotājas Dzintras Lindes absolventes).

printēt Lasīt visu ziņu galerija (41)