KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

ADRESE: Sabiles iela 12, Kandava, Kandavas novads, LV-3120.

Skola atvērta no 8:00-20:30

Direktore apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās 9:00-13:00

Otrdienās 13:00-18:00

Mācību daļas darba laiks: 8:30-12:30    13:00-17:00

Lietvedības darba laiks: 8:00-12:00   13:00-17:00

E-pasti:

kandavasmms@inbox.lv -lietvedība

balode.maruta@inbox.lv -direktore

Tālruņi:

Direktore: Maruta Balode- 29488030

Mācību daļa: Sintija Vīndedze- 63181820

Lietvedība, kase- 63182045; 25753377

Skolas norēķinu rekvizīti:

Kandavas novada dome, Reģ.nr. 90000050886, Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120

  • AS "SEB Banka" UNLALV2X     LV73UNLA0011010130573
  • AS"Citadele Banka" PARXLV22      LV69PARX0007635310004
  • AS "DNB Banka"  RIKOLV2X        LV53RIKO0002013184972
  • AS "Swedbank"  HABALV22       LV90HABA0551030120195