KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Darbs materiālā

29.04.2021

img_20210415_wa0036.jpg1.klase

Galvenais uzdevums ir iepazīt un izprast dažādu materiālu pielietošanu radošos darbos.

Darbs materiālā nodarbībās audzēkņi

Veido izpratni par dažādu materiālu īpašībām un to savstarpējo saskaņošanu.

Attīsta iemaņas darbā ar dažādām tehnikām un  instrumentiem.