KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Datorgrafika

29.04.2021

augs_ii.jpg5.- 7.klase

Datorgrafika (computer graphics) ir informācijas apstrādes režīms, kas ar atbilstošu ievades un apstrādes programmu un ierīču palīdzību ļauj informāciju attēlot grafiskā veidā.

Datorgrafikas nodarbībās audzēkņi

Iepazīstas ar raksta grafikas un vektorgrafikas sadarbības iespējām

Rada priekštatu par daudzveidīgo grafikas lietojumu vizuālajā mākslā, dizainā, arhitektūrā.

Eksperimentē un kompleksi pielieto daudzveidīgus izteiksmes līdzekļus un tehnikas

Apgūst praktiski datorgrafikas pamatus, iepazīstot grafikas daudzveidību un tās aktualitāti mūsdienās.

Veido daudzveidīgu radošā darba pieredzi, izmantojot datorgrafikas programmu iespējas.