KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Kompozīcija

26.04.2021

20210413_155152.jpg

3.- 7.klase

Kompozīcija - (no latīņu valodas compositio - sastādīšana, sacerēšana, salikums). Mākslas darba uzbūve, daļu izkārtojums un to savstarpējā saistība, kas balstās uz darba idejisko ieceri, saturu un uzdevumu. Kompozīcija ir nozīmīgs māksliniecisko formu veidojošais faktors, kas nodrošina mākslas darba veselumu, visu tā komponentu vienotību. Kompozīcija ir mērķtiecīgi vienots vizuāli estētiskās mākslinieciskās formas elementu izkārtojums."

Kompozīcijas nodarbībās audzēkņi

Iepazīst kompozīcijas pamatus, pētot dabu, etnogrāfiju un mākslu.

Apgūst kompozīcijas pamatprincipus, veidus un izteiksmes līdzekļus savas ieceres īstenošanai.