KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Mākslas valodas pamati

29.04.2021

20210413_154631.jpg4. – 7.klase

Mākslas valodas pamati ir dažādu mākslas veidu, žanru, stilu, virzienu izpratne un interpretācija, māksliniecisko izteiksmes līdzekļu apguve un daudzveidīgu, tradicionālu un mūsdienīgu materiālu, vizuālās mākslas tehniku pielietošana radošajā darbībā.

Mākslas valodas nodarbībās audzēkņi

Veido izpratni par vizuālās mākslas valodas pamatelementiem dažādās tehnikās un paņēmienos, dažādu laikmetu mākslinieku darbos.

Iepazīst mākslas veidus, žanrus, stilus, tehnikas un to attīstību vēsturiskā secībā.

Apgūst prasmi analizēt un radoši interpretēt dažādu stilu autoru darbus.