KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Mūsu audzēkņi konkursā Lielvārdē07.02.2019

6.februārī Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās III Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs. Konkursā piedalījās izglītības programmu Pūšamo instrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Akordeona spēle, Sitamo instrumentu spēle un Kora klase audzēkņi, kuri, saskaņā ar programmu, apgūst arī klavierspēli.

Konkursā piedalījās ne tikai vidzemnieki, bet arī J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas un Rīgas Doma kora skolas audzēkņi, kā arī Madonas MS. Lielo Kurzemi pārstāvēja Kandavas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi- trompetists Kārlis Vilkaušs (sk.Andra Vilkauša) un vijolniece Elīza Oliņa (skolotāja Dzintra Linde), kuri žūrijas vērtējumam demonstrēja savas klavierspēles prasmes, katrs izpildot divus dažāda rakstura skaņdarbus.

K.Vilkaušs publikas un žūrijas ilgus aplausus izpelnījās, atskaņojot romantisko Džeimsa Homera melodiju no k/f “Titāniks”  un tehniski virtuozo K.Černi “Etīde C dur”, savukārt E.Oliņas izpildījumā  I.J.Pleiela Sonatina D dur 1.d. un E.M.Burnama “Tautas deju festivāls” apliecināja meitenes centību , ieguldīto darbu un teicamu rezultātu otra instrumenta spēles apguvē.

Elīza un Kārlis saņēma Pateicības rakstus. Bet mūsu lielākais sasniegums un lepnums bija audzēkņu vēlme un gatavība startēt profesionāli augsta līmeņa konkursā.