Lapas karte
KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Izlaidums 2018./19. mācību gadā

11.06.2019

izlaidums_2018_19.jpg31.05.2019. Kandavas Mākslas un mūzikas skolā notika izlaidums. Profesionālās ievirzes izglītības apliecību šajā mācību gadā saņēma 19 audzēkņi, no tiem:

 10 audzēkņi izglītības programmā " Vizuāli plastiskā māksla",

2 audzēkņi izglītības programmā Klavierspēle, 

2 audzēkņi-izglītības programmā akordeona spēle,

3 audzēknes- izglītības programmā vijoles spēle, 

1 audzēkne- izglītības programmā flautas spēle 

1 audzēkne- izglītības programmā saksofona spēle.

Beāte Beta Makovska šogad absolvēja divas izglītības programmas gan vizuāli plastiskā mākslā, gan vijoles spēlē.