Lapas karte
KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Zīmēšana

img130.jpg1. - 7. klase

Zīmēšana ir pamatu pamats mākslas apgūšanai. Zīmēšana ir cieši saistīta ar matemātiku. Zīmējot, audzēkņi iemācās pamanīt, ieraudzīt, analizēt, izprast un attēlot lietu kārtību- formu, uzbūvi, apjomu, telpu, kā arī materialitāti.

Zīmēšanas nodarbībās audzēkņi:

Apgūst zīmēšanas pamatprincipus, izteiksmes līdzekļus, tehnikas, paņēmienus.

Attīsta audzēkņu uztveri, izzinot dabu, mākslu un kultūrvidi.

Iepazīst zīmējumu kā radošu ieceru izpausmes veidu.

Analizē darba procesu un rezultātus.

Izkopj “zīmēšanas stāju”, strādājot pie molberta.

evelina_grunte_milulis_copy.jpg img_3139.jpg dsc00309.jpg img257.jpg 20210413_153815.jpg dsc00307.jpg img130.jpg img_20210410_wa0011.jpg dsc00346.jpg img_20210410_wa0012.jpg img_20210410_wa0013_2.jpg img_20210410_wa0015.jpg img_20210410_wa0016.jpg img_20210410_wa0017.jpg img_20210410_wa0018.jpg img_20210410_wa0019.jpg img_20210410_wa0020.jpg img_20210410_wa0021.jpg img_20210410_wa0022.jpg img_20210410_wa0023.jpg img_20210410_wa0024.jpg img_20210410_wa0025.jpg img_20210410_wa0026.jpg screenshot_20210409_171243_gallery.jpg