KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Stundu saraksti 30.08.2020

STUNDU SARAKSTI

  • Grupu stundu sarakstus klašu skolotāji izsūtīs audzēkņiem Whatsapp platformā vai sazināsies ar vecākiem (jaunākajās klasēs).
  • Par individuālo stundu laikiem skolotājs sazināsies ar audzēkņiem vai vecākiem individuāli (telefona zvans vai whatsapp).
  • Grupu stundu maiņas vai citu neskaidrību gadījumos zvanīt mācību daļas vadītājai 63181820


printēt

Vecāku sapulce30.08.2020

Jaunuzņemto audzēkņu Vecāku sapulces KMMS 8.septembrī

  • Pl.16.30 – mākslas nodaļai, skolas lielajā zālē, 3.stāvā
  • Pl.18.00 – mūzikas nodaļai, skolas lielajā zālē, 3.stāvā

 Tiem, kas nāk uz Kandavas Mākslas un mūzikas skolu pirmo reizi, Izglītošanas līgumus noslēgt līdz 04.09.2020. skolas lietvedībā, iepriekš piezvanot 63182045 un vienojoties par laiku.

printēt

Kandavas Mākslas un mūzikas skolā jauna programma- Sitaminstrumentu spēle12.08.2020

Ar jauno mācību gadu Kandavas Mākslas un mūzikas skolā būs jauna profesionālās ievirzes izglītības programma Sitaminstrumentu spēle, kurā iekļauta  ksilofona, marimbas, bungu un citu perkusiju spēle.

Programmas ietvaros audzēkņiem būs jāapgūst arī mūzikas mācība un, sākot ar otro mācību gadu, arī klavierspēle, mūzikas literatūra un ansambļa spēle.

Mācības var uzsākt 8- 11 gadu vecumā. Mācību ilgums – 6 gadi.

Maksa – 15 euro mēnesī.

printēt Lasīt visu ziņu

Nāc mācīties Kandavas Mākslas un mūzikas skolā03.06.2020

Nāc mācīties Kandavas Mākslas un mūzikas skolā!

 Dokumentu pieņemšana uz 1.klasi līdz 18.jūnijam skolas lietvedībā no 9:00 - 17:00.

printēt

Mācību gada noslēgums13.05.2020

Mācību gada noslēgums Kandavas Mākslas un mūzikas skolā

2020.gada 7.maijā LR Ministru kabinets lēma, ka ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 9.jūnijam. Līdz ar to stundas līdz mācību gada beigām noritēs attālināti. Noteikto ierobežojumu dēļ liecības šajā mācību gadā neizsniegsim, iepazīties ar saviem semestra un gada vērtējumiem varēs E-klasē.

printēt

Kandavas Mākslas un mūzikas skolā īstenoti divi Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīti projekti12.05.2020

2020.gada pavasarī Kandavas Mākslas un mūzikas skola īstenojusi divus projektus, kuru rezultātā ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu ievērojami papildinājusi gan mūzikas, gan mākslas nodaļu materiāli tehnisko bāzi.

Projekta  “Šujmašīnas Kandavas Mākslas un mūzikas skolai” īstenošanai VKKF piešķīra 525 EUR. Iegādātas trīs šujmašīnas BROTHER RH137, kas nodrošinās pilnvērtīgāku mācību procesu tekstila nodarbībās. Audzēkņi apgūs jaunas  prasmes un iemaņas ar rokdarbu tehniku piedāvātajām iespējām, veidos jaunus konkurētspējīgus tekstila darbus starptautiskiem konkursiem un izstādēm.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)